OHZ Osiek

Ośrodek Hodowli Zarodowej

w Osieku Spółka z o.o.

KOWR logo

Dodano: 23.09.2015

Małopolska Regionalna Konferencja Rybacka 2015

W dniach 21 - 22 września 2015 roku braliśmy udział w Małopolskiej Regionalnej Konferencji Rybackiej zorganizowanej przez Marszałka Województwa Małopolskiego. Tematyka Konferencji obejmowała między innymi:

  • pzedstawienie "Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 - nowa perspektywa",
  • aspekty związane ze szkodami w gospodarce rybackiej wyrządzonymi przez zwierzęta chronione oraz zagadnienia związane z pozyskaniem zezwoleń dotyczšcych ograniczenia populacji tych gatunków,
  • inkubatory przetwórstwa lokalnego w praktyce.

W konferencji brali udział: Prezes Zarządu oraz Główny Hodowca.

Pan Jerzy Bryndza - Główny Hodowca - przedstawił prezentację o tematyce: "Rekompensat wodno-środowiskowych w praktyce (wnioski-doświadczenia)".

W dniu 21 września miała miejsce wizyta studyjna uczestników konferencji, poświęcona zagadnieniom gospodarki rybackiej w Ośrodku Hodowli Zarodowej w Osieku Spółka z o.o.

Nasza strona używa pliki cookies. Więcej informacji w  polityce cookies  

Rozumiem