OHZ Osiek

Ośrodek Hodowli Zarodowej

w Osieku Spółka z o.o.

KOWR logo

Polityka prywatności RODO

DLA KLIENTÓW / KONTRAHENTÓW / UŻYTKOWNIKÓW STRONY www.ohzosiek.pl

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwanego dalej RODO informujemy, że od dnia 25 maja 2018r. będą Panu/Pani przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez:
Ośrodek Hodowli Zarodowej w Osieku Spółka z o.o.

Jednocześnie na podstawie art. 13 RODO informujemy, że od dnia 25 maja 2018r. aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez Ośrodek Hodowli Zarodowej w Osieku Spółka z o.o.:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest
  Ośrodek Hodowli Zarodowej w Osieku Spółka z o.o. z siedzibą w Osieku,
  Osiek, ul. Zamkowa 3,
  32-608 Osiek
  NIP: 549-10-05-310
  tel. 33 84 58 345
  e-mail: rodo@ohzosiek.pl
  zwany dalej Administratorem.

 2. Pana/Pani dane będą przetwarzane:
  • w celu zawarcia i wykonania umów z Administratorem na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO - przez okres trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu;
  • dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych - podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c RODO - przez okres jaki przepisy prawa nakazują przechowywać dane;
  • ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń przez Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f RODO) - przez okres, po którym przedawnią się roszczenia;
  • weryfikacji wiarygodności płatniczej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1f RODO) - przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny przy zawarciu, przedłużeniu lub rozszerzeniu zakresu umowy;
  • wykrywania nadużyć i zapobiegania im (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c i 1f RODO) - przez okres trwania umowy, a następnie przez okres po którym przedawnią się roszczenia lub przez czas trwania postępowań prowadzonych przez właściwe organy publiczne;
  • w zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne - na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO) - przez okres od udzielenia zgody do jej cofnięcia;
  • Dane podane w formularzach kontaktowych na stronie internetowej Spółki www.ohzosiek.pl są przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zadane zapytania.
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane:
  • podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie stosownych umów np. obsługujące systemy informatyczne Administratora, podwykonawcy, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, prawne, windykacyjne, rachunkowe, audytorskie, a w Internecie analityczne (Google Analytics, Google Data Studio), reklamowe (Google Ads) - więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo w naszej
   polityce cookies - (kliknij tutaj)
  • bankom w zakresie realizacji płatności;
  • operatorom pocztowym i kurierom;
  • organom uprawnionym do otrzymania Pana/Pani danych na podstawie przepisów prawa, np. sądy i organy państwowe.
 4. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 5. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.
 6. Podanie danych osobowych wymaganych przepisami prawa jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 7. W przypadku woli skorzystania przez Pana/Panią z któregokolwiek z przysługujących mu uprawnień określonych w punktach powyżej, należy przesłać odpowiednie zgłoszenie w formie pisemnej przesłanej na adres Administratora: Ośrodek Hodowli Zarodowej w Osieku Spółka z o.o., ul. Zamkowa 3, 32-608 Osiek.

Nasza strona używa pliki cookies. Więcej informacji w  polityce cookies  

Rozumiem