OHZ Osiek

Ośrodek Hodowli Zarodowej

w Osieku Spółka z o.o.

KOWR logo
Program Badań Stosowanych - Logo
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - Logo

"Wielowarstwowa folia nowej generacji
do produkcji kiszonek"

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
w ramach Programu Badań Stosowanych

Program Badań Stosowanych / NCBR
Tytuł projektu:
Wielowarstwowa folia nowej generacji do produkcji kiszonek

Numer projektu:
PBS3/B9/30/2015

Termin realizacji projektu:
01.01.2015 - 30.06.2018

Kierownik projektu:
prof. dr hab. Mirosław Kasperczyk
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
e-mail: kl@ur.krakow.pl
telefon: 12 662 43 63

Kierownik projektu w Ośrodku Hodowli Zarodowej w Osieku Sp. z o.o.:
mgr inż. Sylwester Żebro
e-mail: biuro@ohzosiek.pl
tel. 603 672 727

Opis projektu: Celem projektu jest opracowanie reżimu technologicznego wytwarzania wielowarstwowej foli dla rolnictwa do produkcji kiszonek o specjalnych właściwościach: zwiększonej barierowości dla tlenu i wytrzymałości oraz łatwej w recyklingu po okresie użytkowania. Proponowany projekt ma charakter interdyscyplinarny, integrujący dziedziny nauki związane z inżynierią materiałową, w tym wytwarzanie kompozytów polimerowych o unikalnych właściwościach na poszczególne warstwy folii wielowarstwowej o założonych parametrach, inżynierią rolniczą i agrotechniką (produkcja sianokiszonki), inżynierią środowiska (LCA) oraz metodami modelowania. W trakcie realizacji projektu planowana jest ścisła współpraca miedzy jednostkami naukowymi i przedsiębiorcami. Obok jednostek naukowo-badawczych (Zakład Inżynierii Materiałowej GIG i Uniwersytet Rolniczy w Krakowie) głównymi wykonawcami realizującym projekt są przedsiębiorstwa: ERG BIERUŃ-FOLIE Sp. z o.o. i Ośrodek Hodowli Zarodowej w Osieku Spółka z o.o.

Słowa kluczowe:
sianokiszonka, folia kiszonkarska

Konsorcjum: Centrum naukowo-przemysłowe (CNP)
Główny Instytut Górnictwa - Lider
ERG Bieruń - FOLIE Sp. z o.o. - Partner
Ośrodek Hodowli Zarodowej w Osieku Spółka z o.o. - Partner
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie - Partner

Budżet projektu: Wartość projektu: 4 790 000,00 PLN
Dofinansowanie NCBR: 2 940 000,00 PLN

Kwoty przyznane umową dla poszczególnych członków konsorcjum:
Główny Instytut Górnictwa - 536 250,00 zł (w tym dofinansowanie z NCBR 536 250,00 zł )
ERG BIERUŃ - FOLIE Sp. z o.o. - 3 250 000,00 zł (w tym dofinansowanie z NCBR 1 500 000,00 zł)
Ośrodek Hodowli Zarodowej w Osieku Sp. z o.o. - 362 500,00 zł (w tym dofinansowanie z NCBR 262 500,00 zł)
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie- 641 250,00 zł (w tym dofinansowanie z NCBR 641 250,00 zł)

Wkład własny członków konsorcjum:
ERG BIERUŃ - FOLIE Sp. z o.o. - 1 750 000,00 zł
Ośrodek Hodowli Zarodowej w Osieku Sp. z o.o. - 100 000,00 zł

Informacje źródłowe na temat konkursu można znaleźć pod linkiem:
www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/program-badan-stosowanych/iii-konkurs-pbs/

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Stosownych na podstawie Umowy o wykonanie i finansowanie projektu nr PBS3/B9/30/2015.

Nasza strona używa pliki cookies. Więcej informacji w  polityce cookies  

Rozumiem