OHZ Osiek

Ośrodek Hodowli Zarodowej

w Osieku Spółka z o.o.

KOWR logo

Dofinansowanie z Unii Europejskiej

OHZ w Osieku dofinansowanie z UE - Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 2014-2020
OHZ w Osieku - Ciagnik Case Puma 150 - dofinansowanie z UE OHZ w Osieku - Przyczepy Pronar T672 i T653 - dofinansowanie z UE

Powyższy sprzęt: Ciągnik CASE Puma 150 oraz przyczepy rolnicze PRONAR T672 i T653 zakupiliśmy przy współudziale środków finansowych w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze", działanie 4.2 "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczności".

Priorytet 4, "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", Operacja pt. "Zakup ciągnika i dwóch przyczep rolniczych dla Ośrodka Hodowli Zarodowej w Osieku Sp. z o.o."

Wartość operacji: 400 550,00zł
Kwota dofinansowania: 188 800,00zł

OHZ w Osieku - Rybaczówka - dofinansowanie z UE

Ogrodzenie oraz system monitoringu na terenie magazynów rybnych w Osieku zakupiliśmy przy współudziale środków finansowych w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze", działanie 4.2 "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczności".

Priorytet 4, "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", Operacja pt. "Budowa ogrodzenia oraz instalacji systemu monitoringu na terenie magazynów rybnych w Osieku".

Wartość operacji: 84 912,41 zł
Kwota dofinansowania: 44 474,00zł

Nasza strona używa pliki cookies. Więcej informacji w  polityce cookies  

Rozumiem