OHZ Osiek

Ośrodek Hodowli Zarodowej

w Osieku Spółka z o.o.

KOWR logo

Dofinansowanie z Unii Europejskiej

OHZ w Osieku dofinansowanie z UE - Program Operacyjny Rybactwo i Morze na lata 2014-2020
OHZ w Osieku - Samochód VW T6,2 i 5 basenow do przewozu ryb - dofinansowanie z UE

Powyższy sprzęt: Samochód Volkswagen T6.1 oraz 5 basenów do przewozu żywych ryb zakupiliśmy przy współudziale środków finansowych w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze", działanie 4.2 "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczności".

Priorytet 4, "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej",
Operacja pt. "Rozwinięcie łańcucha dostaw gospodarstwa OHZ w Osieku Sp. z o.o. oraz utrzymanie 1 miejsca pracy dzięki zakupowi samochodu dostawczego i basenów wraz z osprzętem do przewozu ryb żywych. Cel zostanie osiągnięty do czasu złożenia wniosku o płatność końcową"

Wartość operacji: 126 266,80 zł
Kwota dofinansowania: 50%

OHZ w Osieku - Ciagnik Case Puma 150 - dofinansowanie z UE OHZ w Osieku - Przyczepy Pronar T672 i T653 - dofinansowanie z UE

Powyższy sprzęt: Ciągnik CASE Puma 150 oraz przyczepy rolnicze PRONAR T672 i T653 zakupiliśmy przy współudziale środków finansowych w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze", działanie 4.2 "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczności".

Priorytet 4, "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", Operacja pt. "Zakup ciągnika i dwóch przyczep rolniczych dla Ośrodka Hodowli Zarodowej w Osieku Sp. z o.o."

Wartość operacji: 400 550,00zł
Kwota dofinansowania: 188 800,00zł

OHZ w Osieku - Rybaczówka - dofinansowanie z UE

Ogrodzenie oraz system monitoringu na terenie magazynów rybnych w Osieku zakupiliśmy przy współudziale środków finansowych w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze", działanie 4.2 "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczności".

Priorytet 4, "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", Operacja pt. "Budowa ogrodzenia oraz instalacji systemu monitoringu na terenie magazynów rybnych w Osieku".

Wartość operacji: 84 912,41 zł
Kwota dofinansowania: 44 474,00zł

OHZ w Osieku - Rybaczówka - dofinansowanie z UE

Ośrodek Hodowli Zarodowej w Osieku Spółka z o.o. otrzymała dofinansowanie w zakresie umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Krakowie w obszarze działania: Środki dotyczące zdrowia publicznego w zakresie: Priorytetu 2 - Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze".

Wysokość rekompensaty: 72 325,40 zł

Nasza strona używa pliki cookies. Więcej informacji w  polityce cookies  

Rozumiem